Aarestrup, Emil Uddrag fra Forgjæves! min Længsel (DK)

...............................
Forgjæves! min Tanke
Ei finder sin Hvile
Hvor i Maanskin det blanke
Skyl- - - - - - -