Aarestrup, Emil Uddrag fra Forgjæves! min Længsel (DK)

......................................
Forgjæves! min Tanke
Sig ængster og vaander
Kun Duft af en Ranke
- Din Haarloks! - jeg aander