Aarestrup, Emil Uddrag fra Forgjæves! min Længsel (DK)

Forgjæves; den Ranke,
Som dulmer min Smerte
Omslynger, du Slanke
Din Barm og dit Hjerte