Aarestrup, Emil Uddrag fra Forgjæves! min Længsel (DK)

Forgjæves! jeg søger
Kun Sødmen, som brænder
Hos Dig allevegne
Paa Mund og paa Hænder
- - - - - - - -