Aarestrup, Emil Uddrag fra Forgjæves! min Længsel (DK)

Forgjæves! forgjæves!
Min Længsel, min Vaande
Ei finder sin Lindring
I Blomsternes Aande