Aarestrup, Emil Uddrag fra Frøerne - (DK)

De sluges af den Grumme
Man skulde tro, forskrækket
Ved denne Catastrophe
Ophørte Foraarsqvækket