Aarestrup, Emil Uddrag fra Vi sad i Vinternatten (DK)

Vi sad i Vinternatten
Hvor Ovnen sparsomt gløded;
Vi holdt i vore Arme
Det syge Barn paa Skjødet.