Aarestrup, Emil Uddrag fra Vi sad i Vinternatten (DK)

Jeg følte Pulsen svinde
I Gluttens spæde Aarer;
Fra dine Øine perle
Saae jeg de friske Taarer.