Aarestrup, Emil Uddrag fra Ritorneller [Hvor hans Manerer ere ridderlige!] (DK)

En blegrød Albuspids veed jeg at hædre,
Naar den er rund og glat, som sjælden findes -
Men Knæets Marmorskal anstaaer mig bedre.