Aarestrup, Emil Uddrag fra Ritorneller [Hvor hans Manerer ere ridderlige!] (DK)

Vi vilde begge listelig med Sproget
Ved Hjelp af Tungens flydende Betoning
Gjensidig for hinanden skjule noget.