Aarestrup, Emil Uddrag fra Ritorneller [Hvor hans Manerer ere ridderlige!] (DK)

Alt skifter om! Jeg har Jupiter kyset -
Imens jeg favner Dig han staar paa Himlen,
Kold, skjælvende - og holder Lyset!