Aarestrup, Emil Uddrag fra Ritorneller [Hvor hans Manerer ere ridderlige!] (DK)

Forlad mig! Gaa! Min Ro, mit Liv, min Ære,
Alt staaer paa Spil! For Guds Skyld lad mig være! -
Man troer det ei! Jeg adlød - Paa min Ære!