Aarestrup, Emil Uddrag fra Drankeren Barthold (DK)

Bartholdus sidder ved gamle Bord,
Det staaer paa brukne Bene;
Hans Viv med Barnet, paa blotte Jord,
Har tændt nogle vaade Grene.