Aarestrup, Emil Uddrag fra Drømmen (DK)

Jeg drømte, at jeg saae dig staae
I dunkle Telt,
Ved Nattens Lampe, hvor jeg laae,
En mødig Helt.