Aarestrup, Emil Uddrag fra Drømmen (DK)

Jeg drømte, at din høire Haand
Et Glavind drog
Ud af det mørke Klædebon -
Mit Hjerte slog!