Aarestrup, Emil Uddrag fra Kjøbenhavnske Minder (DK)

Marmorkirke, taus og eensom,
Ufuldført, musgroet og huul,
I hvis Helgennische Drengen,
Halv med Gysen, leged Skjul!