Aarestrup, Emil Uddrag fra Kjøbenhavnske Minder (DK)

Gammelholm, hvor jeg Bekjendtskab
Gjorde med den Bølgetop,
Paa hvis Ryg den danske Flaade
Ligger for at raadne op.