Aarestrup, Emil Uddrag fra Kjøbenhavnske Minder (DK)

O I matbelyste Hjørner,
Hvor min uerfarne Sjæl
Mangen Skjønhed under Kysen
Kikked ved en Lygtepæl!