Aarestrup, Emil Uddrag fra Kjøbenhavnske Minder (DK)

O du gamle Kongens Have!
Med din Buegang saa bred,
Hvor, som Herkules med Løven,
Konsten med Naturen stred!