Aarestrup, Emil Uddrag fra Kjøbenhavnske Minder (DK)

O Charlottenborg med Salen
Gibsopfyldt og pittoresk!
Din Laokoon mig hvidsked
Førstegang et Par Ord Græsk!