Aarestrup, Emil Uddrag fra Kjøbenhavnske Minder (DK)

O Theatrets lyse Runddeel
Med din Loge smal og heed!
Femaarsbarn sad jeg deroppe,
Kjeded mig, og - spytted ned.