Aarestrup, Emil Uddrag fra Kjøbenhavnske Minder (DK)

Hospitalets sorte Gitter!
Ha, en Stank af Dyvelsdræk!
Laasen klirrer, Hængslet skriger,
Bærebøren kommer - væk!