Aarestrup, Emil Uddrag fra Kjøbenhavnske Minder (DK)

Høresalens sorte Tavle!
Circler, Vinkler, Kragetær,
Naar jeg stirred, blev til lutter
Englehoeder - et især!