Aarestrup, Emil Uddrag fra Kjøbenhavnske Minder (DK)

Kaffehuse og Aviser,
Politik og Snuustobak,
Til Avisen nu som dengang
Hørte Kage, hørte Snak