Aarestrup, Emil Uddrag fra Kjøbenhavnske Minder (DK)

Nørrefælled, hvor du ryster!
Sælgekoner staae for Skud
Stort i Holger Danskes Briller
Tog sig Kongens Livcorps ud