Aarestrup, Emil Uddrag fra Kjøbenhavnske Minder (DK)

Gjem du dette Blad, Veninde,
For Din Stambog blot bestemt -
Ak i Kjøbenhavn har Alle,
Alle Venner snart mig glemt.