Aarestrup, Emil Uddrag fra Kom, Gudsengel, stille Død ... (DK)

Kom, Gudsengel, stille Død,
Læg mig hen til Ro og Hvile
Læg mig i min Moders Skjød
Under Mos og Taarepile