Aarestrup, Emil Uddrag fra Kom, Gudsengel, stille Død ... (DK)

Tag det bort, min mørke Ven!
Lad det Urnen fylde
Gravens Vugge - red mig den
Blødt du mig indhylle!