Aarestrup, Emil Uddrag fra Kom, Gudsengel, stille Død ... (DK)

Lad mig aande Gravens Duft!
See kun - Bægret har jeg drukket.
O for sidstegang lidt Luft!
Kun et Drag til Afskedssukket!