Aarestrup, Emil Uddrag fra Er Du en Christen? - spurgte du mig nylig ... (DK)

Er Du en Christen? - spurgte du mig nylig -
Hvadeller en fortvivlet Hedning?
Snart til at troe det ene, snart det andet,
Gav mine Ord dig, Glut, Anledning.