Aarestrup, Emil Uddrag fra Er Du en Christen? - spurgte du mig nylig ... (DK)

Jeg tilstaaer dig, at det er længe siden,
Jeg tænkte paa en Sag, saa vigtig,
Og det er vanskeligt paa Øieblikket
At fatte Distinctionen rigtig