Aarestrup, Emil Uddrag fra Er Du en Christen? - spurgte du mig nylig ... (DK)

Dog eet: paa mine mange Synder troer jeg,
Og paa en Himmel - fast i Blinde!
Men jeg er sandselig, og kan min Lykke
Ei i Protestantismen finde.