Aarestrup, Emil Uddrag fra Er Du en Christen? - spurgte du mig nylig ... (DK)

Det er min Tro; den har mig opretholdt
I mangen natlig Tvivlens Time,
Naar jeg omkring dit Landsted, Glut, spadseerte
Og turde ei paa Porten kime.