Aarestrup, Emil Uddrag fra Naar jeg i Eenrum færdes ... (DK)

Naar jeg i Eenrum færdes,
Med stille Grubien vanker -
Da er min Sjæl lysvaagen,
Da sværme mine Tanker.