Aarestrup, Emil Uddrag fra Naar jeg i Eenrum færdes ... (DK)

Du tager mig ved Haanden
Som Dantes Beatrice,
Og vil mig Himlens Engle
Og Saligheden vise.