Aarestrup, Emil Uddrag fra Naar jeg i Eenrum færdes ... (DK)

Saa er det som om Livet
Fordulgt tilbagestrømmer -
Det saakaldt Virkelige,
Det troer jeg, at jeg drømmer.