Aarestrup, Emil Uddrag fra Naar jeg i Eenrum færdes ... (DK)

Det vexler og forsvinder,
Det hyller sig i Taager -
Da er det, Sjælen blunder
Og Legemet kun vaager.