Aarestrup, Emil Uddrag fra Du var henrivende paa Børneballet ... (DK)

Nu til en Digters Viv og Elskerinde,
Med sky Nysgjærrighed, som til en Muse,
Man løfter Øiet op - det Væld at finde,
Der kan poetisk lædske og beruse.