Aarestrup, Emil Uddrag fra Som i en hellig Dødskamp ... (DK)

Af dine skjønne Øines
Lynsvangre mørke Himmel
Sees kun, imellem Taarer,
En smægtende Æthers-Strimmel.