Aarestrup, Emil Uddrag fra Som i en hellig Dødskamp ... (DK)

Han iler med sin Fakkel -
Han sikkert Faren kjender -
Med himmelsk Hast, forsigtigt
Et tredie Liv han tænder.