Aarestrup, Emil Uddrag fra Jeg saa dig blusse og jeg skjalv ... (DK)

Jeg saa dig blusse og jeg skjalv
Forstillelsen kun skjulte halv
En Attraa i vort Bryst
Som aldrig Dyden veed at skatte
For hvilken Ord er altfor matte
En ubegrændset Lyst.