Aarestrup, Emil Udvalgte digte

Platanen

Trykt første gang i Nytaarsgave fra danske Digtere, 1835.

118

Haugen(s): haven. - Naturer: dele af naturen. - Ætheren: den klare, rene, blå luft i de højere luftlag; også himmelrummet. - Dryas: dryade: if gr. mytologi skovnymfe, der lever i træerne, se n.t.s. 9.