Aarestrup, Emil Udvalgte digte

Udaterede digte

237

Ewald: se n.t.s. 217. - Paa Sengen: evt. allusion til Ewalds digt »Da jeg var syg«. - Oehlenschläger, Adam: se n.t.s. 29. - Skjald(e): oldnordisk digter, benyttet med forkærlighed af og om guldalderens digtere. - Drapa: oldnordisk digt om heltebedrifter; allusion til Oehlenschlägers Helge (1814), underafdelingen »Frodes Drapa«. - Baggesen, Jens (1764-1826): da. digter. - Grundtvig: se n.t.s. 162. - Runer(ne): oldgermanske skrifttegn indskåret i træ eller sten, i folkeviserne tillagt magiske kræfter. - Bautasteen: oldnordisk mindesten for de døde. - Saavidt (...) tunget: egentlig overalt, hvor Danmark hæver sig rundt og aflangt; tunget må her henvise til halvø. - Efterrunget: efterlyden, genlyden.