Aarestrup, Emil Udvalgte digte

Her var end Naturen samlet ...

239

end: endnu. - Aand: i da. romantik betegnelse for den enhedsskabende kraft i naturen (jf. Aanden i Naturen (1859) af H. C. Ørsted (1777-1851, da. naturforsker), hvis forelæsninger Aarestrup fulgte som student); i almindelighed betegnelse for det ikke-materielle, adskilt fra sjæl ved at betegne det højere bevidsthedsliv.