Aarestrup, Emil Udvalgte digte

Titel- og førstelinjeregister
Udarbejdet af stud. mag. Jacob Søndergaard Jensen

Advarsel 138
Af mangen gravitetisk Sjæl, hvor tidt 81
Ak, det var en tung Forfatning 137
Al Ære værd er - -s Poetik 161
Alle Folk i Maypures 83
Amalie Raben 54
Andersen 162
Angst 140
Anmodning 131
Apollo rørte dig den Time 162
Asbjørn løb fra sin Hytte 27
At jeg ikke forlængst har hængt mig 109
Aturernes Grave 83

Bag Vestens Bøgeskove 130
Baggesen 237
Barn, du drømmer dig 177
Bebreidelsen 191
Beskrivelsen 127
Blikket 136
Bondestriden 51
Bruden 32
Brønden 109
Bylivet 74
Børnepsalme 23

Charlottenlund 91
Christian Winther 162

Da Don Alfonso fandt i 116
Daggry var det - Dæmringstiden - 144
Decembermaanens Kugle 129
Declamationen 116
Den 14de November 29
Den Himmeljeg har henrykt kaaret 166
Den Sovende [Karether rulled] 119
Den Sovende [Lad mig dække] 213
Den tunge Regnsky hænger over Vandet 54
Den Uforsigtige 114
Den unge Poet 17
Der er en Sjæl i denne Albu . 167
Der er en Trolddom paa din Læbe [Til en Veninde] 46
Der er en Trolddom paa Din Læbe . 168
Der ligger Tiden sidstegang paa Rumpen 159
Det Blaat, som kaldes Himmelblaat 172
Det er en grusom Skik iblandt de Vilde 171
Det første Bud 136
Det havde nylig regnet 113
Det kan de ei begribe 127
Det Overstaaede 137
Det Sidste 145
Det Skum, som krandser Vandet 138
Det Træ, som her mod Himlen 118
Det Ubegribelige 127
Det var den aarle Morgen 185
Det var en ung og deilig Kone 126
Dig, vil man jeg skal beskrive? 127
Digternes Prydelse 192
Digterskjæbne 156
Din Følelse er Aske 163
Distraction 116
Dit Ansigt er saa deiligt 142
Donna Maja, Donna Maja! 172
Drankeren Barthold 208
Drømmen 214
Du aabner halvt kun Øiet - 136
Du blaa Viol med dine søde Blade 153
Du! Du! Du Søde 157
Du er Gudinden som hun svæver 165
Du er, min Tro, en underlig Pog 15
Du glade Fugl, som flyver! 132
Du klager over, at jeg taler 191
Du lyrisk smidige! du giftig stærke 237
Du siger, at paa Bænken 125
Du, som hist i Logen 107
Du var den fine Rose . 239
Du var henrivende paa Børneballet . 233
Du veed, du er en Fakkel 131
Dyrehaugen 98
Dødsstraffen 131

Eensomheden 177
Elegie [Af mangen gravitetisk Sjæl] 81
Elegie [Hvor min Hauges Grønt] 156
Elegie [O hvor det lyser roligt] 156
Embryo 239
En Afsked 138
En Børneflok, en Jomfruskare 59
En Middag 108
En Morgenvandring 113
En nysudsprungen Rose 183
En Soirée 120
End blegrødt af Solen 18
Enken 47
(Enthusiasme) 169
Epigrammer 161
Er Du en Christen? - spurgte du mig nylig . 226
Er en Blomst nærved at visne, den forfriskes kan igjen 175
Eremiten 77
Erkjendelse 109
Erotiske Situationer 103
Et Aftensuk 18
Ewald 237

Fanden være 73
Femten Somre var den Fagre 41
Fisker, ved din Baad paa Sandet 35
Fjeldspringet 13
Fjerboldten klang i Salen 107
Fjerboldtspillet 107
Floribella, har du seet en Plante at bedrøves 176
Flugt 141
(Forgjæves! min Længsel) 179
Forgjæves Opmuntring 73
Formaning 139
Forsvar 48
Fortvivlelse 165
Fra Blomst til Blomster svæved 128
Fra den Tid Skjalde sang til Slagets Torden 237
Fra Floden de unge Piger 32
Fra Taget hænger det mugne Straa 208
Fragment 239
Frøerne - 188
Første Elskov! Unge Sjæles Møde 64

Ghasele 60
Gjenvordighed i Elskovs Sager 162
Glæd dig! Glæd dig! Tiden kommer 38
Grenenes Lyd 134
Grev Guntram og Grev Lanzelin 51
Grimme Jotun, som fra Fjeldet 61
Grundtvig [Apollo rørte sig] 162
Grundtvig [Jeg kan ei skjære] 237
Gud ham og hans Begeistring skiærme! 161
Gunløde 44

Ha, disse runde Skuldre - 135
Ham - Gud give 162
Hans er en grumme flau Maneer - 162
Havfruen 35
[Heiberg, se L. Heiberg]
Hemisphærerne 166
Hen over Torv og Gade 122
Hendes Lokker 181
Henrykkelse 132
Her, hvor disse Bakker skraane 47
Her rasler Skoven og her suser Sivet . 229
Her seer Du nogle Digte 216
Her var end Naturen samlet . 239
Hertz 162
Hold fastere omkring mig 140
Hun kunde ikke tale 145
Hvad skal den grønne Kuppels 163
Hvad tykkes dig om hende, Jack 65
Hvilestedet 143
Hvilke Spaltninger og Ridser 170
Hvilke Ætherregioner 170
Hvor denne Gravsteen luder 139
Hvor disse brune Klipper 143
Hvor Granskoven kneiser langs op ad Bjergets Skrint 13
Hvor her er smukt ved Vandet 188
Hvor kan du lee, Veninde 115
Hvor min Hauges Grønt i Høsten skrantner og blegner 156
Hvor Richard Løvehjerte 141
Hvorfor søger du bestandig Himlen 72
Høirøstet Skoven suste 55
Høistammede Rose 113
Høistærede, forlad mig! 30
Hør, Dødens Klokker kime . 190
Hør! hører du den lange 134

I Aftnens dybe Stilhed 133
I Blæsten 113
I disse Sneeregioner 240
I en Landsbykirke 110
I Fjelleboden 76
I Gravcapellet 141
I Haugen 129
I høie Hvedebølger, imellem Rug og Byg 78
I lange hvide Klæder 135
I Ruinerne 143
I Salens dybe Skygge 9
I Silke stod Grevinden 43
I Skov, hvor Bøssen knalder 19
I Skovenes lune 181
I Theatret 107
Idyll 151
Igjennem Bøgeskoven 133
Ingemans Romaner [Epigrammer] 162
Istedet for en Piil fra Rosenskyen 71

332

Ja, jeg har sværmet bagvendt for din Ynde . 178
Ja, sad jeg varmt inden Døre 17
Jeg drømte, at jeg saae dig staae 214
Jeg elsker den hvide 44
Jeg er ulykkelig naar Dagen hælder 176
Jeg føler Venskab for det Gamle 226
Jeg havde faaet Brev fra dig, Nanette 157
Jeg kan ei skjære Runerne saa hvasse 237
Jeg morer mig i Byens 74
Jeg saa dig blusse og jeg skjalv . 238
Jeg stod - Gud veed hvorlænge - 106
Jeg vidste at parere 114
Jeg vidste dengang ikke 124
Jorden 72

Kanefarten 129
Karether rulled i Sandet 119
Kjære Fritz! titusind Tak 158
Kjære Nanna! det er simpel Pligt 67
Kjære Ven! Jeg har faaet en Maneer . 215
Kjøbenhavnske Minder 220
Kom! du vakler jo af Træthed 143
Kom, Gudsengel, stille Død . 223
Kom ud, min lille Stump! 34
Kun en Time 70

L. Heiberg 161
Lad mig dække dine spæde 213
Lange Nætter, korte Dage 70
Langsmed Armene det bløde 170
Latteren 115
Lavinen 170
Lokkerne 181
Lover Gud! - I Barndoms stille 23
Luca Signorelli 9

Man har Sagn om Borgtapeter . 231
Mary 65
Med en Brystnaal 71
Med Hænderne paa Ryggen 120
Med Roser og Ranunkler 227
Men fra Erindringen, det Svundne 240
Metrik 162
Midnatsscene 133
Mig henrev den bløde 129
Min elskteViv . 233
Min Stammefaer - Gud veed, hvorfra 69
Min Ven - Christian Petersen 218
Mistvivlende kun Sjælen trækker 239
Molbech 162

Naar jeg i Eenrum færdes 230
Naturen i vort Nord 29
Naturraisonnement 55
Nordexpeditionen 41
Nøddevise 19

O hvor det lyser roligt, klart i mit drømniende Indre! 156
O hvor smukt dette Landskabs Form i sit dæmrende Mørke . 228
O I grønne Bastioner 220
O, intet Under, du bevares 138
O jeg synker hen i Tanker 181
O, jeg ændser ei mit Danmarks 169
O, var det Synd, at vi var ene? 63
Oehlenschläger [se også Øhlenschlæger] 237
Om Aanden skulde flagre noget vildt 224
Om denne Blomst er farlig? 131
Opad Trappen trængte Masker 136
Oprigtig talt, det kosted stundom 137
Oprindelse 9
Optegnelser I, Af 243
Optegnelser II, Af 245
Optegnelser III, Af 247

Paa Bjerget 105
Paa dette grønne Mos, det bløde, lad mig hvile 60
Paa en Dag, der er bestemt til Lykønskninger og Foræringer . 224
Paa Høien der, ja rigtig, min Moer 91
Paa Maskeraden 165
Paa Sengen skrev du det, med Taarer tunge 237
Paa Skyer jeg stirred 179
Paa Sneen 122
Paa Stien nedad Bjerget 105
Paamindelse 172
Passioneert for Morgenrøden? 22
Pater Hugo, jeg er bange! 45
Platanen 118
Pulcinella! Pulcinella! 76

Rask om Hjørnehuset, som gynger i Solen sit Jernskjold 151
Reflexion 124
Resignation 163
Ritorneller [Digte før 1938] 194
Ritorneller 1-42 [Digte (1838)] 85

Saadan versificeres? Hør 162
Saaledes sad vi ofte sammen 239
See Bølgerne, som rende 140
See I Floret om min Elsktes 154
See, vort lille Taffel speiler 108
Sidskensang 15
Silhouetter af en Præstefamilie 78
Skjæbnen truer - lad os ile 141
Skjøn Ellens Elsker 27
Skjønne Gud, der vidt om Land 25
Skoveensomhed 133
Skyggerne 171
Slip mig, Drenge! I splitte mig Kjolen og Kraven! 98
Solens Nedgang 130
Som denne Brønd, den dybe 109
Som i en hellig Dødskamp . 237
Som i Onyxens dunkle Aarer vinder 154
Som Maanen lyste Lampen 116
Som sit brune Lyng den øde Flade 9
Sommerens Tale 38
Sommerfugle jeg elsker at fange et eneste Misgreb 164
Sonet 176
Stamtræet 69
Straf 135
Stævnemødet 30
Sygdommen 142
Sørgedragten 154
Sørgesangen 144

Taarerne 183
Tag dette Kys, og tusind til, du Søde 168
Tak for Bægret af din Kilde 77
Tidlig Skilsmisse 185
Tidt saaes blandt Nyrenberger-Varer 162
Til - - 59
Til Elskov 64
Til en Veninde 46
Til et Barn 34
Til Kritikerne - 224
Til Nanna 67
Til Vinterveiret 61
Tilbageholdenhed 128
Tilegnelse 216
Tilstaaelse [Det var en ung og deilig Kone] 126
Tilstaaelsen [Donna Maja] 172
Torsten og Trine 24
Trudsel 176

Uglen 125
Ulykken rammer Alle 43
Umuligheden 135
Ungdomsmod 22
Usalige Poet! Dig, ak, snart i en Bog 156

Vanskelighed 137
Var det Synd? 63
Ved alle Tisler, alle sorte Slanger! 165
Ved dennes Dirlili jeg med Tullin istemmed 162
Ved en Vens Hjemkomst 80
Ved Huset 106
Ved Lysets svage Lue, bag lukte Vindveskud 24
Ved Stranden 140
Ved Viol-Urnen - 153
Velkommen tilbage, hvor Øen har lagt 80
(Venskabstrøst) 175
Vi sad i Landsbykirken 110
Vi sad i Vinternatten 189
Vil man en Skjald bebreide 48
Vinens Gud 25

(W. Hogarths sidste Malerie) 159
[Winther, Christian, se Christian Winther]

Yndig er Ourebygaard i Sommerens blussende Skjønhed 217

Øhlenschlæger 161
Øhlenschlägers Collegium 154

337