Aarestrup, Emil Uddrag fra FORGJÆVES OPMUNTRING

"Kan det tømme
Al min Vee?
Ak, den ømme,
Elskte Mø
Lad i Drømme
Blot mig see!"