Aarestrup, Emil Uddrag fra GRENENES LYD

"Nei, det er to, som bøie
Med Magt sig mod hinanden,
Men klagende, haabløse -
De kan ei naae hinanden!"