Aarestrup, Emil Uddrag fra Emil Aarestrups samlede skrifter

Offset-reprint: Krohns Bogtrykkeri A-S, København 1976.