Aarestrup, Emil Uddrag fra Emil Aarestrups samlede skrifter

© Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1976.