Aarestrup, Emil Uddrag fra SONNET. (til SIBBERNS Erindring)

Mørk over mig sig sorte Graner foued,
Skyedragen skjulte Stjernens Zitterglands,
I hver en Fjeldkløft Nattens Aander trued,
For Tvivlens Afgrund svimlede min Sands.